Video : Pengenalan kepada Konsep Penjenamaan

Home/Videos/Video : Pengenalan kepada Konsep Penjenamaan

Video : Pengenalan kepada Konsep Penjenamaan

Please follow and like us:

Asas Penjenamaan. Dicadangkan tak menggunakan manusia untuk penjenamaan. Contoh wajah founder pada produk, atau jurucakap jenama, atau selebriti. Nama produk harus lah kuat secara sendiri untuk jenama nya. Tidak perlu manusia. Produk boleh mati jika manusia yang dikaitkan dengannya juga mati.

Penekanan untuk semua orang mengenali jenama anda dahulu, barulah produk- produk yang datang di bawah jenama itu mudah dipasarkan.

By | 2017-06-21T15:46:27+00:00 April 24th, 2017|Categories: Videos|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment